فیلتر شنی ایمکس سری P650

  • آبدهی 15.3 m3/hr
  • قطر فیلتر 63 cm 
  • مناسب جهت استخر سر پوشیده تا حجم75 متر مکعب 
  • مناسب جهت استخر سر پوشیده تا حجم 60 متر مکعب 
  • شیر چند حالته دارد 
call