دستگاه تصفیه آب 6 مرحله پگی

5,000,000 تومان

دستگاه تصفیه آب 6 مرحله پگی                                                                                                                                                                            ساخت تایوان مونتاژ ایران                                                                                                                                                                                     دارای شیر اهرمی و مخزن تحت فشار 4گالن