محصولات جدید

91%-

تجهیزات کنترل، مانیتورینگ و اتوماسیون

فتوسل شکوه

170,000 تومان
9%-
16%-

اسکیمر استخر و گریل استخر

حلقه نجات غریق دریایی

1,350,000 تومان
8%-

تجهیزات کنترل، مانیتورینگ و اتوماسیون

رله گازی شکوه مدل 790

585,000 تومان
9%-

تجهیزات کنترل، مانیتورینگ و اتوماسیون

رله گازوییلی شکوه مدل 701

525,000 تومان

پرفروش‌ترین محصولات

23%-

تجهیزات کنترل و اندازه گیری فشار

پرشر سوئیچ ساگینومیا مدل SYS-C110X2A

1,700,000 تومان
9%-

تجهیزات کنترل، مانیتورینگ و اتوماسیون

رله گازوییلی شکوه مدل 701

525,000 تومان
9%-
16%-

اسکیمر استخر و گریل استخر

حلقه نجات غریق دریایی

1,350,000 تومان
9%-

تجهیزات کنترل و اندازه گیری فشار

پرشر سوئیچ دانفوس مدل K37

3,000,000 تومان
91%-

تجهیزات کنترل، مانیتورینگ و اتوماسیون

فتوسل شکوه

170,000 تومان

تجهیزات کنترل و اندازه گیری فشار

بوش باتون “1/2 آفریزو

1,300,000 تومان