پرشر سوئیچ ساگینومیا مدل SYS-C110X2A

1,700,000 تومان

حداقل/حداکثر دمای محیط – C° 65~40- درجه سانتیگراد
حداقل/حداکثر دمای داخلی – C° 80 درجه سانتیگراد برای حداکثر 2 ساعت
حداقل/حداکثر فشار قابل تنظیم – bar 10 ~ 1- بار
حداقل/حداکثر فشار دیفرانسیل – bar 3 ~ 0.7 بار
حداکثر فشار کاری – bar 16/5 بار

1 عدد در انبار

پرشر سوئیچ ساگینومیا مدل SYS-C110X2A

1,700,000 تومان