پرشر سوئیچ دانفوس مدل KP35 چین

1,100,000 تومان

حداقل/حداکثر دمای محیط – C° 65~40- درجه سانتیگراد
حداقل/حداکثر دمای داخلی – C° 80 درجه سانتیگراد برای حداکثر 2 ساعت
حداقل/حداکثر فشار قابل تنظیم – bar 7.5 ~ 0.2- بار
حداقل/حداکثر فشار دیفرانسیل – bar 4 ~ 0.7 بار
حداکثر فشار کاری – bar 17 بار                                                                                                                                                                         ساخت چین