نمایش دادن همه 9 نتیجه

تجهیزات ضدعفونی آب استخر

پودر کلر آکوافیت ۳ کیلویی

1,150,000 تومان
4%-

تجهیزات ضدعفونی آب استخر

زاج نباتی

115,000 تومان
25%-

اسکیمر استخر و گریل استخر

شناور قرص کلر

240,000 تومان
13%-

تجهیزات ضدعفونی آب استخر

قرص کلر آنزیم دار

340,000 تومان
21%-

تجهیزات ضدعفونی آب استخر

کات کبود (سولفات مس) یک کیوگرم

195,000 تومان
22%-

تجهیزات ضدعفونی آب استخر

کلرزن خطی 2 کیلویی

1,600,000 تومان
5%-

تجهیزات ضدعفونی آب استخر

کلرزن خطی 4 کیلویی

2,700,000 تومان
15%-

تجهیزات ضدعفونی آب استخر

کیت آنالیز سختی کل آب

145,000 تومان
9%-

تجهیزات ضدعفونی آب استخر

کیت آنالیز کلر و PH

199,900 تومان