فیلتر شنی ایمکس سری P500

  • آبدهی 10.8 m3/hr
  • قطر فیلتر 53 cm 
  • مناسب جهت استخر سر پوشیده تا حجم 55 متر مکعب 
  • مناسب جهت استخر سر پوشیده تا حجم42 متر مکعب 
  • شیر چند حالته دارد