فیلتر شنی ایمکس سری P400

  • آبدهی 6.12 m3/hr
  • قطر فیلتر 40 cm 
  • مناسب جهت استخر سر پوشیده تا حجم 30 متر مکعب 
  • مناسب جهت استخر سر پوشیده تا حجم 25 متر مکعب 
  • شیر چند حالته دارد