منبع کویل دار افقی آب گرم 1200 لیتری

23,800,000 تومان

  • نوع: گالوانیزه گرم ایرانی
  • فشار کاری: 8 بار
  • تولید شده در دو نوع مختلف با ضخامت ورق بدنه 5 و 6 میلیمتری

 

 

منبع کویل دار افقي آب گرم 1200 لیتری
منبع کویل دار افقی آب گرم 1200 لیتری

23,800,000 تومان