منبع آب گرم دوجداره افقی 1500 لیتری

  • نوع: گالوانیزه گرم ایرانی
  • فشار کاری: 8 بار
  • مصرف: سیستم های آبرسانی خانگی و پکیج های گرمایشی