مشعل گازوئيل سوز گرم ایران مدل GNO 90-50

سوخت مصرفی: گازوئیل
نحوه احتراق: سه مرحله ای
قدرت موتور: 15000w
برق مصرفی: سه فاز

دسته: