مشعل گازی ایران رادیاتور مدل PGN 0

نحوه عملکرد: یک مرحله ای
دمپر هوا: دستی
مشخصات برقی الکترو موتور: 1Ф ~ 240 W
نوع رله:G 811

دسته: