مشعل گازی گرم ایران مدل GNG/90/65M

سوخت مصرفی: گاز طبیعی
نحوه احتراق: مادولیتینگ
قدرت موتور: 18500 W
نوع دمپر هوا: اتوماتیک

دسته: