مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND340-4400

سوخت مصرفی: گاز – گازوئیل
نحوه احتراق: سه مرحله ای
قدرت موتور: 11.000 W
برق مصرفی: سه فاز

دسته: