سیلیس کریستالی فیلتر شنی

230,000 تومان

  • بسته بندی: 25 کیلوگرمی
  • رنج دانه (mm): 0.5 الی 0.8 ریز – 1 الی 2 متوسط – 3 الی 4 درشت
سیلیس کریستالی فیلتر شنی

230,000 تومان