مبدل صفحه ای هپاکو مدل HP-500

مبدل صفحه ای هپاکو مدل HP-500                                                                                                                                                                            ظرفیت:5000 لیتر                                                                                                                                                                                                    جنس:استیل

call