مشعل دوگانه سوز گرم ایران مدل GND-302

سوخت مصرفی: گاز – گازوئیل
نحوه احتراق: تک مرحله ای
قدرت موتور: 240 W
برق مصرفی: تک فاز

دسته: