مشعل گازی گرم ایران مدل GNG-90/30-3000

سوخت مصرفی: گاز طبیعی
نحوه احتراق: دو مرحله ای
قدرت موتور: 7500 W
برق مصرفی: سه فاز

دسته: