کارواش سه فاز برتولینی ۲۰۰ بار

  • حداکثر فشار: 200 بار
  • برند الکتروموتور: موتوژن تبریز
  • مدل شاسی: ساده
  • شیر فشار شکن: دارد