مشعل گازوئیلی ایران رادیاتور مدل PDE 3-SP

سوخت مصرفی: گازوئیل
نحوه احتراق: دو مرحله ای
قدرت موتور: 11 KW
برق مصرفی: سه فاز

دسته: